มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกตัญญู ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโทสมบูรณ์ ไชยขาว ประสานกับมูลนิธิร่วมกตัญญูและ จังหวัดร้อยเอ็ดในการรวมพลังน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำหนดการแจกเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด, อ.ศรีสมเด็จ, อ.จังหาร, อ.เชียงขวัญ และ อ.โพธิ์ชัย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนขัตติยะวงษา ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนงานดังนี้ จัด ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27(ขุนภักดี 27) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับผู้ประสบภัย, จัดรถครัวสนามประกอบเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา, จัดกำลังพลจิตอาสา 20 นาย, รด.จิตอาสา 20 นาย, สารวัตรทหารจากกองร้อยสารวัติทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน และ ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป