ผบ.มทบ.27 สนับสนุน บิณฑ์ นำทัพช่วยเหลือมอบเงินเยียวยาให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนขัติยวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลเข้าให้การสนับสนุน บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์สองพี่น้องนักบุญ พร้อมด้วย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่นำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสาสมัครร่วมกตัญญู เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบเงินเยียวยาและถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เข้ามาจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและข้าราชการ ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้อาคารภายในสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานในครั้งนี้ ซึ่งมีภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทำงานศูนย์ประสานงาน มีกำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 27 นักเรียนจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นักศึกษาวิชาทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญู เตรียมสถานที่ ขนสิ่งของพร้อมกับเงินเยียวยา ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศ นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่าง 5-13 พฤศจิกายน 2562
โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตรดูแลความเรียบร้อย, รด.จิตอาสา อำนวยความสะดวก, รถครัวสนาม บริการอาหารผู้ร่วมงาน และ ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน หรือ ขุนภักดี 27 ร่วมกับตลกคณะยาวลูกหยี สร้างความรักความสามัคคี ให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งในวันนี้มีผู้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ จำนวน 13 ตำบล จำนวน 3,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท ผู้ประสบอุทกภัยต่างดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป