ผบ.มทบ.27 นำคณะนายทหาร เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นขต.มทบ.27 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและมอบนโยบายแก่กำลังพล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ หน่วยขึ้นตรง(นขต.)ของมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อพบปะกำลังพลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27, กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 27 , หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27, สำนักงานขนส่งมณฑลทหารบกที่ 27, โรงประกอบเลี้ยงกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 และ กองรักษาการณ์มณฑลทหารบกที่ 27 ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้คำแนะนำ และนโยบายในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งได้ให้โอวาทกับกำลังพลที่เข้ารับการตรวจในวันนี้