“Army delivery มทบ.27 มีแล้วแบ่งปัน ตั้งตู้ปันสุข ปันน้ำใจ จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคถึงมือผู้ยากไร้”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน ตู้ปันสุข และปล่อยขบวน “Army delivery” เติมเต็มความสุข ด้วยน้ำใจ ให้พี่น้องประชาชน จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณหน้าค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ,ที่ศูนย์ศิลปาชีพ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และ พื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ให้แก่ ผู้ป่วยยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 9 ราย ที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564