“ผบ.มทบ.27 เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1”
เช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 แนะนำผู้บังคับบัญชาให้ทหารใหม่ทราบและประดับเครื่องหมายนายพวก ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำหน้าที่ครูทหารใหม่ โดยมีรองผู้บัญชาการ เสนาธิการ รองเสนาธิการ นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทว่า ผมขอแสดงความยินดีกับครูทหารใหม่ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายในวันนี้ ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ และดูแลน้องๆ ทหารใหม่ให้ดี ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ฝากความหวังไว้ สำหรับน้องทหารใหม่ อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในหน่วยทหาร ก็ขอให้ปรับตัวให้พร้อมรับการฝึก รวมทั้งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ได้มอบให้ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้น้องๆ ได้เป็นทหารโดยสมบูรณ์ สิ่งหนึ่งที่นับว่าสำคัญยิ่ง ที่อยากฝากทหารใหม่ทุกคนไว้ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ ซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงของชาติ ขอให้ทหารใหม่ทุกนายอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือใครที่เคยยุ่งเกี่ยว ก็ขอให้ใช้โอกาสที่เข้ามาเป็นทหารนี้ ในการเลิกหรือปฏิเสธที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
นอกจากนี้ ขณะที่ทุกคนที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่ในหน่วย ทหารทุกนายจะได้รับสิทธิจากทางราชการ เช่น เงินเดือนเบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และการรักษาพยาบาลตามสิทธิ การศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องการจะศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ก็สามารถเข้ารับการศึกษากับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หน่วยจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประพฤติดี ก็สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียน นายสิบทหารบกได้ และหากมีผลการเรียนดี ขณะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไปด้วย