“ผบ.มทบ.๒๗ ติดตามการตรวจเลือกทหารกองเกิน พื้นที่อำเภอพนมไพร”
บ่ายวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ของอำเภอพนมไพร บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทหารกองเกินในส่วนของอำเภอพนมไพร ที่ได้รับหมายเรียก และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 343 นาย และมียอดที่จับฉลาก จำนวน 162 นาย และรับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการจำนวน 73 นาย