ผบ.มทบ.27 นำกำลังพล Big Cleaning day ร่วมทำความสะอาดค่ายประเสริฐสงคราม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1330 ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล จำนวน 250 นาย Big Cleaning day ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายประเสริฐสงคราม บริเวณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,สวนสุขภาพชุม ค่ายประเสริฐสงคราม,ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาค่ายประเสริฐสงคราม และบริเวณหน้าบ้านพักของกำลังพล เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพหน่วยให้มีความสะอาดสวยงาม และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับกำลังพลและครอบครัว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวกับกำลังพลว่า การทำความสะอาด สำนักงาน บ้านพัก และบริเวณค่าย เป็นสิ่งที่ควรทำในทุกวัน และทุกสัปดาห์ เพื่อความเรียบร้อยสะอาดตา ซึ่งจะส่งผลมาถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ความรัก สามัคคีของกำลังพลภายใน หน่วย ฝ่าย แผนก และครอบครัวของกำลังพล