“มทบ.27 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อส่งมอบการดูแลบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยให้กับ เทศบาลตำบลมะอึ มีระยะเวลา 3 ปี (เพื่อประเมินผล) แล้วให้รายงานบัญชีทรัพย์สิน ที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ต่อไป
2. การดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยังอยู่ในการรับประกัน 3 ปี ของผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ชำรุด ซึ่งยังอยู่ในสัญญาประกันให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบความรับผิดชอบต่อให้กับ เทศบาลตำบลมะอึ
3. ให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในบริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย
4. การดำเนินการก่อสร้างองค์พญานาคที่เกาะกลางน้ำต้องใช้ งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านบาท ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯ ซึ่งได้รับจากการบริจาค จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งจะมีการจัดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนหา งบประมาณอีกจำนวน 6 ล้าน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างห้วงวันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 2 มกราคม 2566 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 105 วัน ซึ่งองค์พญานาคมีความยาวจากหางถึงลำตัว 30 เมตร ปัจจุบันมีความกาวหน้าแล้วร้อยละ 20
5. ให้จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย 2 เดือน/ครั้ง