“ผบ.มทบ.27 เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะ และให้กำลังใจ ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ จนท.ที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนฯให้แก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ มทบ.27 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนฯพร้อมทั้ง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังการฉีดวัคซีน แก่ประชาชน สร้างความสุข อบอุ่นใจและผ่อนคลายความวิตกกังวลในระหว่างรอรับวัคซีน