เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 เวลา 0730 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรหม หก.กขว.มทบ.๒๗ รักษาราชการแทน หก.กกพ.มทบ.๒๗ พร้อมด้วยนายทหารร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราช/ผู้แทน, ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานของรัฐ, เอกชน, นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ.เมืองฯ จว.ร.อ.