เมื่อ 13 พ.ย.62 เวลา 0900-1200 สง.สด.จว.ร.อ.โดย หน่วย สด.อ.จังหาร จัดประชุมสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกในเขต อ.จังหาร จว.ร.อ. ณ หอประชุม อ.จังหาร โดยมี ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ นอภ.จังหาร เป็นประธานฯ ในโอกาสนี้ พ.อ.มิตรประชา รู้เจน สด.จว.ร.อ.ได้บรรยายสร้างการรับรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับ สถาบันพระมหากบัตริย์, ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เผยแพร่ผลงานรัฐบาล ชี้แจงสิทธิหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ความสำคัญของทหารผ่านศึกกับความมั่นคงของชาติ การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนกองทัพในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของกองทัพบก และ ผบ.มทบ.27 เพื่อสถาปนาและดำรงการติดต่อ พัฒนาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำมวลชนกลุ่มต่างๆ มาทำกิจกรรมในโอกาสและวันสำคัญ โดยมีสมาชิกทหารผ่านศึก รวมกิจกรรม จำนวน 120 นาย