“จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ”
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกธเนศ กาลพฤกษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.๒๗ ให้การต้อนรับ
โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น ๑/๖๑ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ บรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ซึ่งผู้รับฟังบรรยาย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เกิดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สาธิต “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้แก่ กำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๒ หน่วย มทบ.๒๗ และ นศท. จำนวน ๓๑๐ นาย เพื่อให้สามารถเป็นจิตอาสา ประเมินอาการและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที