ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย
ในส่วนของ มทบ.27 จำนวน 1 อัตรา ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61 โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติดังนี้
1.มารายงานตัว ณ ร้อย.มทบ.27 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61 เวลา 0640 มารายงานตัวหลัง 0715 ตัดสิทธิ์สอบ
2.เตรียมชุดกีฬามาเพื่อทอดสอบร่างกาย และชุดสุภาพเพื่อทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ