มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เฝ้า รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เฝ้า รับ – ส่งเสด็จฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒