กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 1600 นาฬิกา ที่ตลาดสดทุ่งเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและเลิกใช้กล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดการปริมาณใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ รัฐบาล และผู้บัญชาการทหารบก ในการรณรงค์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลด ละเลิกใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ได้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วหรือ “ถุงก๊อบแก๊บ” และกล่องโฟม ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกรายใหญ่จะหยุดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้าทั่วประเทศ