“ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย
ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ”
3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27