มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 0930 น. พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 25656 ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม ให้ทาน รักษาศีล และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพุทธศาสนิกชน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป