เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบให้ พ.อ. จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ มทบ.๒๗ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พล.ท.กนก ภู่ม่วง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จว.ขอนแก่น,กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด