มทบ.27 ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) **
****************

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 0900
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
มอบหมายให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) มี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงาน และ นายอำเภอ
ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี