#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 7 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนได้แล้ว 2,300 กล่อง