มณฑลทหารบกที่ 27 มอบผ้าห่มกันหนาวแทนความห่วงใย ในวันเยี่ยมญาติทหารใหม่
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา บริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนเข้าพบปะทหารใหม่และญาติ ตามนโยบาย ที่ให้ญาติเข้ามาเยี่ยมทหารใหม่ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อคลายความกังวลแก่ญาติและทหารใหม่ โดยในวันนี้ พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ญาติทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พลทหารกองประจำการ ที่ได้เสียสละร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครองของทหารใหม่เป็นอย่างยิ่ง