ผบ.มทบ.27 ห่วงใยกำลังพล เข้าเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วย

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 1500 น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 เข้าเยี่ยม ร้อยเอกหญิงชุดธิมา อัศวโมสถ สังกัด แผนกสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นกำลังพลที่พักรักษาตัวจากการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ ณ บ้านเลขที่ 94 หมู่10 บ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ในระหว่างที่พักรักษาตัว สร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลได้เป็นอย่างดี