มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมเวียนเทียนเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันวิสาขบูชา ”
บ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 200 นาย เข้าฟังพระธรรมเทศนาจากพระธรรมธิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง หลังจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น การนำกำลังพล เข้าวัดฟังธรรม และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างให้กำลังพลได้มีจิตใจที่ดีงาม และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความมีสติรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม