ทหารร่วมกับชาวบ้านสร้างฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 61 บก. ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ.(มว.รส.มทบ.27) ร่วมกับนายโสนว์ สอนสี กำนัน ต.บ้านบาก,เจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่น และตัวแทนชาวตำบลบ้านบาก ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ณ คลองลำห้วยเหนือ ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ขณะนี้ผลการดำเนินงานสร้างฝายชะลอน้ำได้เสร็จเรียบร้อย โดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด ผลการปฎิบัติชาวบ้านตำบลบ้านบากได้รับประโยชน์จากทำฝายครั้งนี้ ในการเกษตร,การเลี้ยงสัตว์และประโยชน์อื่นๆเป็นอย่างมาก พร้อมรับทราบเเละเข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วม 30 คน พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจการทำงานของทหารและนโยบายของรัฐบาล/คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พร้อมรับทราบปัญหา ติดตามการเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนในพื้นที่ #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส