มทบ.27 กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา แก่ทหารที่จะปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน รุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 2
เช้าวันนี้ (29 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 2 ที่ลานสนามบินกองทัพบกค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการในวันนี้ ประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสอำลาธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทหารทุกคนเทิดทูน ให้ความเคารพและให้คำปฏิญาณไว้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด ทำให้ทหารทุกคนเกิดความรู้สึกว่ายังมีความผูกพันกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เคยรับราชการ
ต่อจากนั้นเวลา 10.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 2 ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีทหารกองประจำการที่ได้รับโล่เกียรติยศ จำนวน 4 นาย และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 148 นาย เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน อันเป็นกำลังของชาติต่อไป
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารว่า นับว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ได้รับใช้ชาติ มีความเสียสละ ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ จนส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อหน่วย กองทัพบก และประเทศชาติ ขอให้ทหารทุกนาย ที่ จะปลดประจำการ ให้รักษาคำมั่นสัญญา ที่มีต่อธงชัยเฉลิมพลตลอดไป เมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก ขอให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ รับใช้สังคมและบ้านเมืองด้วยความเต็มใจ ยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพอยู่เสมอ