ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมจัดทำแผนแม่บท
เมื่อวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อนุวัฒน์ การถัก และ อ.วรวิทย์ จันทเดช อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมหารือ วางแผนจัดทำแผนแม่บท ตามที่ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้ข้อแนะนำ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อจากนั้นได้ลงสำรวจพื้นที่ โครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการฯ ให้เหมาะสมตามข้อแนะนำ