พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด หลั่งไหลเข้ารับเสื้อพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก” ก่อนเข้าร่วมงานปั่นในวันที่ 9 ธ.ค.นี้
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๗๓๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/นายทหารราชองครักษ์ CAT.๙๐๔ เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ มทบ.๒๗ ได้จัดกำลังพล จำนวน ๒๕ นาย อัญเชิญเสื้อพระราชทาน เพื่อมอบแก่ประชาชนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วย
ในการปั่นจักรยาน”Bike อุ่นไอรัก” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรวมใจของประชาชนไทยทั่วประเทศ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ ธ.ค.นี้ พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกรรม ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๐,๗๖๒ คน สำหรับพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน”Bike อุ่นไอรัก” ครั้งนี้ มีประชาชน และส่วนราชการ เดินทางเข้ารับมอบเสื้อพระราชทานตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น.จนถึง เวลา ๑๖๐๐ น. คาดว่าตลอดทั้งวันจะมีประชาชนทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางเข้ารับเสื้อจำนวนกว่า ๖,๐๐๐ คน