มทบ.27 ร่วมเป็นเกียรติงานบุญประเพณีไหว้พระธาตุสีแก้ว จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1800 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มอบหมายให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติงานบุญประเพณีไหว้พระธาตุสีแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีผู้ร่วมประมาณ 1,500 คน