กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 29 มกราคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล นายทหาร 1 นาย,นายสิบ 1 นาย และ พลทหาร 10 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและซ่อมแซมบ้านเรือน นางมลัยทอง สุวรรณภิญญา บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประสบประสบวาตภัย พายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นมา สร้างความประทับใจ พึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และขอบคุณกองทัพบก,เจ้าหน้าที่ทหาร ที่เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้