มทบ.27 ปิดการฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ 2 ชาย ผลัดที่ 4 ปีการศึกษา 2562
เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่สนามฝึกค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย ผลัดที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 428 นาย จาก 29 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท ยุทธพล ทองอินทร์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 คณะครูฝึกและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 5 นาย และ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 5 นาย ต่อจากนั้นได้กล่าวให้โอวาท ความว่า “การฝึกภาคสนามถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ทุกนาย จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนาม เพื่อให้มีความรู้ด้านยุทธวิธี ได้สัมผัสกับสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากภาคปกติ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในภาคที่ตั้งปกติ มาประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคสนาม โดยเฉพาะการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นเยาวชนต้นแบบ หรือนักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่ที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม การน้อมนำโครงการทหารพันธุ์ดี ขยายผลไปสู่นักศึกษาวิชาทหารและต่อยอดเครือข่ายตาสับปะรดเพื่อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังร่วมกันต่อไป