มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาลเจ้าปู่กุดเป่ง เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรม หัวหรักษาราชการแทน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยนำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาลเจ้าปู่กุดเป่ง(ศาลนอก)” ณ ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง(ศาลนอก) เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บ้านเกษตร หมู่ 11 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง