ทบ.27 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและแนะนำกิจการส่งกำลังบำรุงของกรมสารบรรณทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 นาฬิกา ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พันเอก นเรศ แพแจ่ม ผู้อำนวยการ กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและแนะนำกิจการส่งกำลังบำรุงของกรมสารบรรณทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ได้แก่ หน่วยในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 , หน่วยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวนทั้งสิ้น 22 หน่วย มีกำลังพลเข้ารับการตรวจแนะนำจำนวน 35 นาย เพื่อแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิกรับแบบพิมพ์ สอบถามปัญหา และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงของกรมสารบรรณทหารบกต่อไป