มทบ.27 รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปี 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0900 น. ที่กองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรม หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 27 ช่วยราชการ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พันเอกหญิง คัมภีรัย เกษมเศรษฐ ผู้อำนวยการ กองวิชาทั่วไป ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พันเอก ณัฐพงศ์ บัวทอง รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมบำรุงความรู้ สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปี 2563 ของหน่วยในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและระบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งสอบถามปัญหาในการดำเนินการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป