เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ -๑๖๐๐ พล.ต.ธวัชชัย. แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.กล้าณรงค์ วิสุตกุล หก.กยก.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทน เขัาร่วมประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเต็มรูปแบบ “กรณี จับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยาน” ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยมีนายกิตติชัย สัจลักษณ์ ผอ. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม