“แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เปิด/ปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1”
บ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1500 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด/ปิด การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรีสมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างครูวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง มีทักษะการพูด การนำเสนอกิจกรรม และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้อง ไปสู่นักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อแผ่นดินไทย สามารถเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง เกิดความรัก หวงแหนความเป็นชาติ และสามารถดำรงรักษาความเป็นชาติไทยไว้ในอนาคต
โดยแม่ทัพภาคที่2 กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็นมาที่ไม่เหมือนกับชาติอื่นเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถไม่ว่าจะเป็น พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่สร้างตัวอักษรไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราชที่กอบกู้เอกราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่พัฒนาชาติบ้านเมืองสร้างวัดพระแก้วสร้างพัฒนาให้ชาติเราเป็นเอกราชมาจนถึงรัชกาลที่ 5 ให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคม จนมาถึงรัชกาลที่9และ รัชกาลที่10 ที่ต่อสู้กับความยากจนโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆมีประโยชน์ต่อชาติไทยและต่างชาติ พระองค์ท่านได้รับการโปรดเกล้าฯถวายรางวัลจากต่างประเทศและจากองค์กรนานาชาติหลายรางวัล สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจ ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบันและอนาคตเพราะมีรากเหง้าที่ดี มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ที่ต่างชาติไม่มีเหมือนเช่นเรา
การจัดโครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นละ 150 คน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย,สุวรรณภูมิ, เมืองสรวง, เสลภูมิ, เมยวดี, เชียงขวัญ, อาจสามารถ, หนองฮี และกำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน