มื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รอง หก.กกร.มทบ.27 เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ,รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อประชุมหารือการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 ผลการหารือ ขั้นต้นนักศึกษาเข้าร่วม 70 คน ห้วงระเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 1-3 เม.ย. 63 สถานที่ มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมนี้ได้มอบเสื้อชมรมกตัญญูคลับ ที่หน่วยได้จัดทำเพิ่มเติมเพื่อมอบให้กับสมาชิกกตัญญูคลับอีกด้วย