“ไม่ท้อ ขอสู้เคียงข้างประชาชน”
กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ชุดช่วยเหลือประชาชน เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ ในพื้นที่ บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง, บ้านแซงแหลม หมู่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ,บ้านวังยาว-บ้านวังเจริญ หมู่ 9-10 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และ บ้านหนองเเค หมู่ 8 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากระดับนำ้ในพื้นที่ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง