คิดถึงสุดหัวใจ นำ้ตาลูกผู้ชายต้องหลั่ง มทบ.27 เปิดบ้านเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี2561 ผลัดที่1
เมื่อวันที่20 พ.ค.2561เวลา0900น. พ.อ. วินัย เจริญศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ. หลังจากการฝึกทหารใหม่ผ่านไป 3 สัปดาห์ซึ่งหน่วยจะเปิดโอกาสให้ญาติได้มาพบปะกับทหารใหม่ ซึ่งผู้ปกครองจะได้เห็นถึงความมีระเบียบ วินัยของบุตรหลาน เห็นถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลานในการเข้ามาเป็นทหาร ทำให้คลายความเป็นห่วงกังวล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ หลายคนก้มกราบเท้าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยม และกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ด้วยความคิดถึงและเป็นห่วง ทหารบางคนเมื่อเห็นหน้าลูกน้อย ก็โผกอดลูกแสดงออกถึงความรักความคิดถึง จากนั้น ก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน
รอง ผบ.มทบ.27 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมทหารใหม่ ที่เข้ามารับใช้ชาติ ห้วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านการฝึก ทหารใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งความแข็งแกร่งของร่างกาย จิตใจ ความมีระเบียบวินัย การได้มารับใช้ชาติ เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจ การเป็นทหารจะฝึกอย่างเป็นระบบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความห่วงใย เน้นย้ำให้ดูแลทหารใหม่ดุจน้องเล็กคนสุดท้องของครอบครัว ซึ่งในวันนี้ทหารใหม่มีญาติมาเยี่ยมทั้งสิ้น 670 คน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเยี่ยมญาติทหารใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์https://www.youtube.com/watch?v=PpsWjvfc5ho