เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ.มทบ.27(1) เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ประจำปี 2563 โดยมี หัวหน้ากอง หน่วย ฝ่าย แผนก เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม บก.มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จว.ร.อ.