เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 0600-0800 พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.รอ. มอบให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗/เสธ.กกล.รส.จว.รอ. เป็นผู้แทน
เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ผวจ.จว.รอ.เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ร่วมฯ 600 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย