🇹🇭🇹🇭🇹🇭น้องๆทหารใหม่ 1/2563 พร้อมหรือยัง😊😊😊
หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.27
ฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2563 ผลัดที่ 1
1.การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าอยู่กับที่
– การปฏิบัติท่าตรง
– การปฏิบัติท่าพัก
– การปฏิบัติท่าหันอยู่กับที่
– การปฏิบัติท่าถอดหมวกและสวมหมวก
2.การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเคลื่อนที่
– การปฏิบัติท่าเคารพ
– การปฏิบัติท่าซอยเท้า
– การปฏิบัติท่าเดิน
– การปฏิบัติท่าวิ่ง
3.การออกกำลังกาย และกายบริหาร
เราพร้อมดูแล”Smart solders Strong Army”