มทบ.27 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562-2563
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม ช่วยราชการ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562-2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี นาย เจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมตักบาตรจำนวนมาก
โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำและต่อเนื่อง สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคมให้ร่มเย็น และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติเอาไว้สืบไป