มทบ.27 ผลิตเจลแอลกอฮอล์ใช้เอง ต้าน “โควิด-19”
วันที่ 16 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ร้อยเอก ปุริมพัฒน์ จันทร์ศิริวรา รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพล ผลิตเจลแอลกอฮอล์ใช้เองภายในหน่วย จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน และมีการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจลสำหรับใช้ล้างมือแบบเร่งด่วน โดยจะนำไปไว้ในจุดต่างๆเพื่อให้กำลังพลใช้ต่อไป
โดยที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 27 โดย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แก่กำลังพล ในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส การสังเกตุอาการ ล้างมือ 7 ขั้นตอน การรับประทานอาหารสุกสะอาด ใช้ช้อนกลาง การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การผลิตแอลกอฮอล์เจลใช้เองภายในหน่วย และ การผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้ห่างไกลและปลอดภัยจากไวรัสCovid-19