กองทัพบก โดย ศบภ.มทบ.27ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม ช่วยราชการ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 นำเจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 แจกจ่ายน้ำ จำนวน 12,000 ลิตร ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง ให้แก่ราษฎร บ้านโคกสาย ม.14 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านชำรุด ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น สร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่กองทัพบกเป็นที่พึ่งในทุกโอกาส