เมื่อวันที่ 3เมษายน 2563 เวลา 21.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ หมวดทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กระทำพิธีปล่อยแถวระดมกำลังเพื่อบังคับใช้ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ออกตรวจเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ร้านค้าต่างๆ ห้างสรรพสินค้า ปฏิบัติให้ไปเป็นตามกฏข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ในเรื่องเวลาปิดและเปิด และออกตรวจในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบบุคคลที่จับกลุ่มชุมนุมกันเกินเวลาที่กำหนด