กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมประชุมไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.ศรีสมเด็จ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน เนื่องจากมีการร้องเรียนจากพระสงฆ์ว่ามีผู้ที่นำรถขนขยะและสิ่งปฏิกูล มาเททิ้งภายในสำนักสงฆ์บ้านดงยาง ม.5 บ.หนองม่วง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเด็ดดวง ชมภูบุตร ปลัดอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมหารือทั้งสิ้น 30 คน โดยได้ทำข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้ที่นำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในสำนักสงฆ์ว่าไม่ให้มาเทอีก ถ้ากระทำอีกจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไป สร้างความพึงพอใจให้กับทั้งสองฝ่ายและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี