ผบ.มทบ.27 ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจตีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ของจังหวัดร้อยเอ็ด สถานการณ์โรคโควิด 19 (Covid-19)และการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 คน ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รักษาหายและกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน ให้โครงการทหารพันธุ์ดีขายผลผลิตให้แก่ประชาชนในราคาถูก เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน และทรงให้โครงการทหารพันธุ์ดี เก็บเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป