ผบ.มทบ.27 ประชุมประจำสัปดาห์ชี้แจงผลการปฏิบัติและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 1330 นาฬิกา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร หัวหน้า กอง แผนก ฝ่าย ต่างๆ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด กวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นจากค่ายทหาร หากพบกำลังพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นผู้ค้าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด หากเป็นผู้เสพจะดำเนินการโดยใช้กระบวนการบำบัดรักษา หลักสูตรวิวัฒน์พลเมืองเพื่อคืนลูกที่ดีให้แก่พ่อแม่ คืนคนดีสู่สังคม และเน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศต่างๆของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจถดถอย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัว จึงได้มีดำริให้จัดตั้งโครงการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้พื้นที่ของโครงการทหารพันธุ์ดีและพื้นที่ว่างเปล่าในค่ายทหารให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้แก่กำลังพลและครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.9 สร้างแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองในค่ายประเสริฐสงครามต่อไป