เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ ผบ.กกล.รส.จ.ร.อ. มอบหมายให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
โดย มทบ.27 และ ร.16 พัน.1 จัดวิทยากรระดับตำบลเข้าร่วมอบรม จำนวน 194 นาย