เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61 บก. ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ.(มว.รส.มทบ.27) ร่วมกับนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, ชป.รส.อส.อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด ,นายวิจารณ์ เพิ่มพูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ,ชาวบ้านจิตอาสา และกำลังพลทหารจาก มทบ.27 ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐร่วมใจ ณ ลำห้วยเงิน บ้านตำแย ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดและกำลังพลทหารจาก ร้อย มทบ. 27 รวมทั้งหมด 100 นาย ผลการปฏิบัติช่วงเช้าผสมปูนซีเมนต์ทำผนังกันดินด้านซ้าย(หูช้าง) เรียบร้อย สร้างความส้มพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนได้เป็นอย่างดี พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจการทำงานของทหารและนโยบายของรัฐบาล/คณะรักษาความสงบในพื้นที่